LỊCH KHÁM BỆNH

Tuần 08/07/2024 đến 14/07/2024
(Chiều 16h30 đến 20h hàng ngày;
Sáng một số ngày theo lịch)


                          BS. THÀNH khám thứ 2,                          thứ 5, và Chủ nhật

 

                    BS. HOÀNG khám thứ 3, thứ 4,                      thứ 6 và thứ 7